Gospodarska matica

So mlade matice, katerih linija je znana po materini strani-matičarju.
Matice so na voljo od začetka maja do konca avgusta.

Rodovniška matica

So mlade matice, katerih linija je znana po materini strani-matičarju.
Matice so na voljo od začetka maja do konca avgusta.

Prezimljena gospodarska matica

Primerna za zamenjavo iztrošenih matic zgodaj spomladi, ko novih še ni na zalogi

Prezimljena rodovniška matica

Znanih linij tako po materini kot očetovi strani. Primerna za matičarja v lastnem čebelarstvu ter za narejanje novih linij.

Ometenci

Ponujamo OMETNICE z staro ali mlado matico z 1,5 kg čebel. Pred prevzemom lahko preverite njihovo stanje v obojestransko zadovoljstvo.

Prezimljen matičar

Matica od katere smo uporabili vzrejni material za vzrejo v preteklem letu, potrjena iz strani kmetijskega inštituta Slovenije.

Družine na satju

Nudimo družine na satju LR1/1 ali LR2/3 (Langsthroth) satju z letošnjo ali lansko matico (Apis mellifera carnica)

Med in cvetni prah

Skozi celotno leto vam nudimo več vrst medu in svež zamrznjen cvetni prah
MED JE TOČEN IZKLJUČNO IZ DEVIŠKEGA SATJA!

Gospodarska matica

So mlade matice, katerih linija je znana po materini strani-matičarju.
Matice so na voljo od začetka maja do konca avgusta.

Rodovniška matica

So mlade matice, katerih linija je znana po materini strani-matičarju.
Matice so na voljo od začetka maja do konca avgusta.

Prezimljena gospodarska matica

Primerna za zamenjavo iztrošenih matic zgodaj spomladi, ko novih še ni na zalogi

Prezimljena rodovniška matica

Znanih linij tako po materini kot očetovi strani. Primerna za matičarja v lastnem čebelarstvu ter za narejanje novih linij.

Ometenci

Ponujamo OMETNICE z staro ali mlado matico z 1,5 kg čebel. Pred prevzemom lahko preverite njihovo stanje v obojestransko zadovoljstvo.

Prezimljen matičar

Matica od katere smo uporabili vzrejni material za vzrejo v preteklem letu, potrjena iz strani kmetijskega inštituta Slovenije.

Družine na satju

Nudimo družine na satju LR1/1 ali LR2/3 (Langsthroth) satju z letošnjo ali lansko matico (Apis mellifera carnica)

Med in cvetni prah

Skozi celotno leto vam nudimo več vrst medu in svež zamrznjen cvetni prah
MED JE TOČEN IZKLJUČNO IZ DEVIŠKEGA SATJA!

KRANJSKA SIVKA

CARNICA slovi po svoji krotkosti, zmogljivosti, delavnosti, skromnosti in odličnim občutkom za orientacijo.

Kranjska sivka ima številne pozitivne karakteristike:

  • zelo mirna čebela, ki redko piči,
  • mirno sedi na satju,
  • hiter spomladanski razvoj,
  • se odlikuje po veliki donosnosti,
  • prezimi v majhni skupnosti, ki porabi malo hrane,
  • ima zelo dobro orientacijo,
  • zelo dobro razvit čistilni nagon,
  • hitra in dobra prilagoditev na temperaturne spremembe,
  • dobro prenaša tako nizke kot visoke temperature.
IZVEDI VEČ O KRANJSKI SIVKI

V Evropi poznamo več ras medonosne čebele Apis mellifera. Sedanje ozemlja Republike Slovenije je izvorno območje Apis mellifere carnice ali kranjske sivke, ki je z zakonom edina dovoljena podvrsta čebel v Republiki Sloveniji, zato je celotna čebelja populacija v Sloveniji rase Apis mellifera carnica F1.

O NAS

NAŠE ČEBELE NAŠ PONOS

Pred več kot tremi desetletji smo začeli ljubiteljsko čebelariti. Danes lahko rečemo, da je čebelarjenje naš načina življenja.

Stran od mestnega hrupa, industrije, prometa in intenzivnega kmetijstva čebelarimo v neokrnjeni naravi z več stotimi čebeljimi družinami. Pašna stojišča imamo na mnogih lokacijah na nadmorskih višinah med 400 in 650 metrih v okolici Laškega. Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, za prodajo na tujem trgu pa intenzivno zadnjih 7 let. Naš pristop vzreje temelji na podlagi posnemanja naravnega razmnoževanja čebeljih matic.

Pašno obdobje na naših stojiščih se začne že v mesecu aprilu. Čebele so prilagojene, da izkoriščajo tako cvetlično kot gozdno pašo.

NAŠA VZREJA

Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, od tega v zadnjih sedmih letih intenzivneje za Evropski trg in zunaj njega. Naša tehnologija vzreje temelji na posnemanju naravnega razmnoževanja čebeljih matic. Pri vzreji zaradi tega uporabljamo matične lončke iz naravnega voska.

NAŠI VZREJNI STANDARDI

Vzrejamo čebelje družine, gospodarske in rodovniške matice Kranjske sivke – Apis mellifera carnica. Vzreja čebeljih družin poteka pod strogo veterinarsko kontrolo. Naše čebelarstvo ima lastno vzrejo gospodarskih in rodovniških čebeljih matic – Apis mellifera carnica.