Kranjska sivka

V Evropi poznamo več ras medonosne čebele Apis mellifera. Sedanje ozemlje Republike Slovenije je izvorno območje Apis mellifere carnice ali kranjske sivke, ki je z zakonom edina dovoljena čebelja podvrsta v Republiki Sloveniji, zato je celotna čebelja populacija v Sloveniji rase Apis mellifera carnica F1.

Prepoznavne morfološke značilnosti CARNICE so na oprsju rjavkastosive dlačice, zadkovni obročki so temni s svetlejšimi pegami na prvem in drugem obročku ter značilen kubitalni indeks med 2,4 in 3,0.

CARNICA slovi po svoji krotkosti, zmogljivosti, delavnosti, skromnosti in odličnim občutkom za orientacijo.

Carnica prezimuje v manjši skupnosti, ki jo spomladi intenzivno okrepi v zelo kratkem času. Proces je tako intenziven, da ob zamujenem poseganju čebelarja hitro privede do rojilnega razpoloženja, ki je ob pravilnih in pravočasnih tehnoloških ukrepih zelo enostavno obvladljiv.

Izkorišča že zgodnje spomladanske paše kot tudi pozno poletne paše na višjih ležečih območjih. Ima veliko sposobnost orientacije v prostoru, kar je zaželjena lastnost na pasiščih, kjer je velika koncentracija čebel ostalih prevaževalcev.

Pri prašitvi mladih matic se te v velikem procentu vrnejo v plemenilnike iz katerih so izletele na praho. Odlično prenaša hladne, snežne zime, pogosta deževna in vetrovna poletja ter dobro izrabi pašo, kadar so primerni pogoji. Zlasti se je specializirala za odkrivanje in nabiranje mane na smreki in jelki. Carnica ima dobro izražen čistilni nagon, zato je zelo odporna na bolezni in čebelja družina zelo redko zboli za katero od kužnih bolezni. Je dobra graditeljica satja in v aktivni sezoni brez težav zgradi 10 do 20 LR plodiščnih satov. Slovi tudi po svoji mirnosti. Pri pregledu čebele praviloma ne zapuščajo zaleženih satov in ob tem redko pride do pika v primerjavi z drugimi evropskimi podvrstami.

+ PREDNOSTI

Kranjska sivka ima številne pozitivne karakteristike:

 • zelo mirna čebela, ki redko piči,
 • mirno sedi na satju,
 • hiter spomladanski razvoj,
 • se odlikuje po veliki donosnosti,
 • prezimi v majhni skupnosti , ki porabi malo hrane,
 • ima zelo dobro orientacijo,
 • zelo dobro razvit čistilni nagon,
 • hitra in dobra prilagoditev na temperaturne spremembe,
 • dobro prenaša nizke kot visoke temperature.

<> PRIMERNA ZA

Kranjska sivka je miroljubna, nezahtevna čebela primerna za začetnike, za turistične in izobraževalne programe, za urbana naselja, …

 • za začetnike in profesionalne čebelarje,
 • za hoby čebelarje kot vzrejevalce,
 • za urbane čebelarje,
 • za izobraževalne in turistične namene,
 • za višje ležeča območja,
 • za obalna območja,
 • za hladnejša območja in območja z daljšimi zimami,
 • za območja z intenzivno in kratko pomladjo,
 • za območja z močnimi temperaturnimi nihanji …

SLABOSTI

Kranjska sivka ima hiter in intenziven spomladanski razvoj svoje kolonije. Njeno število populacije zelo hitro naraste. Čebelar mora to obdobje skrbno spremljati in družini zagotavljati ustrezno velik prostor za njen razvoj. Če čebele v panju ne bodo imele dovolj prostora za gradnjo in pretok matičnega feromona ga bodo poiskale zunaj njega.

Prvo in zadnje pravilo pri čebelarjenju s kranjsko sivko je zagotavljanje, da ima čebelja družina dovolj prostora za gradnjo oz. svoj razvoj. Le tako bomo preprečili rojenje.

Čebelar mora povečati panj ob pravem trenutku. Ne prehitro, da ne ovira razvoja družine in ne prepozno, da bi povzročil rojenje.

GALERIJA