O nas

Queen – carnica team sestavljamo čebelarski mojster Slavko-Venčeslav Lešek, žena – čebelarka Romana Klinar in čebelarska pripravnica hči Zala Lešek.

NAŠE ČEBELE NAŠ PONOS

Pred več kot tremi desetletji smo začeli ljubiteljsko čebelariti. Danes lahko rečemo, da je čebelarjenje naš načina življenja.

Stran od mestnega hrupa, industrije, prometa in intenzivnega kmetijstva čebelarimo v neokrnjeni naravi z več stotimi čebeljimi družinami. Pašna stojišča imamo na mnogih lokacijah na nadmorskih višinah med 400 in 650 metrih v okolici Laškega. Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, za prodajo na tujem trgu pa intenzivno zadnjih 7 let. Naš pristop vzreje temelji na podlagi posnemanja naravnega razmnoževanja čebeljih matic.

Pašno obdobje na naših stojiščih se začne že v mesecu aprilu. Čebele so prilagojene, da izkoriščajo tako cvetlično kot gozdno pašo.

NAŠA VZREJA

Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, od tega v zadnjih sedmih letih intenzivneje za Evropski trg in zunaj njega.

Naša tehnologija vzreje temelji na posnemanju naravnega razmnoževanja čebeljih matic. Pri vzreji zato uporabljamo matične lončke iz naravnega voska. Vsakemu štarterju za sprejem dodamo največ 20 matičnih lončkov z do 12 ur starimi žerkami.

Sprejem mladih žerk je tako min. 80 % uspešen, kar predstavlja od 16 do 18 matičnikov kolikor jih je tudi v družini tik pred rojenjem. Minimalna dolžina tako sprejetih matičnikov je , ko jih čebele zaprejo med 38 in 41 mm. Ko se iz takega matičnika izvali mlada matica v njem ostane še minimalno 2-3g delno strjenega matičnega mlečka. Matice vzrejene pod takšnimi pogoji imajo v času prvega zaleganja najmanj 220 miligramov. Pri vzreji matic uporabljamo prirejeno Cloakovo metodo z močno naseljeno naklado mladih in polegajočih čebel brez ene same celice odkrite zalege. Mlade čebele morajo imeti na voljo obilico svežega cvetnega prahu in odkrite sveže medičine.

Žerke odvzemamo od matičnih družin-matičarjev, ki so se po strogih kriterijih za kranjsko sivko v dvoletnem testu pokazale za najboljše. Tem odbranim družinam v pozni jeseni odvzamemo med 50-100 čebel in jih zamrznemo ter nato pošljemo na Kmetijski inštitut Slovenije, kjer nam naredijo izmero kubitalnega indeksa in morebitno prisotnost spor noseme. Kriteriji za potencialnega matičarja so, da je kubitalni indeks med 2,4 in 3,0 ter da čebelja družina nima prisotnih spor noseme. V drugem letu starosti potencialnega matičarja spremljamo njegov čistilni nagon z metodo pin kill testa v katerem mora družina, ki je testirana očistiti najmanj 90 % prebodenih celic v 12 urah.

Potencialni matičarji morajo imeti poleg zgoraj opisanih lastnosti tudi čim bolje izražene značilnosti kranjske sivke:

 • velika donosnost
 • primerna obarvanost
 • mirnost oz. da ob pregledu čebelje družine čebele ne zapuščajo zaleženih satov
 • da ob pregledu redko pikajo
 • da imajo čim manj izražen rojilni nagon

Na opisani način v našem vzrejališču po dveh letih testiranj odberemo najboljše čebelje družine-matičarje, ki jih uporabljamo za odvzemanje žerk za vzrejno gradivo. Tak matičar je vpisan v izvorno rodovniško knjigo in ob vpisu prejme rodovnik.

Zgoraj opisana selekcija se izvaja s sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije.

Pogoj za vzrejo je najmanj opravljeno izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije-NPK. Pred pričetkom vsake vzrejne sezone vse čebelje družine pregleda območni veterinar na morebitno prisotnost kužnih bolezni. V kolikor so vse čebelje družine zdrave vzrejevalcu izdajo dovoljenje za vzrejo v tekočem letu v katerem je bil opravljen pregled.

NAŠI PRODUKTI

 • GOSPODARSKE MATICE
 • RODOVNIŠKE MATICE
 • PREZIMLJENE GOSPODARSKE MATICE
 • PREZIMLJENE RODOVNIŠKE MATICE
 • PREZIMLJENI MATIČARJI-MATICE OD KATERIH SMO V PRETEKLI SEZONI ODVZEMALI VZREJNI MATERIAL
 • OMETENCI
 • DRUŽINE NA SATJU
 • MED IN CVETNI PRAH

GALERIJA