Kranjska sivka

V Evropi poznamo več ras medonosne čebele Apis mellifera. Sedanje ozemlje Republike Slovenije je izvorno območje Apis mellifere CARNICE ali kranjske sivke, ki je z zakonom edina odobrena čebela v Republiki Sloveniji, zakar je celotna čebelja populacija v Sloveniji rase Apis mellifera CARNICA F1.

Prepoznavne morfološke značilnosti CARNICE so na oprsju rjavkastosive dlačice, zadkovi obročki so temni s svetlejšimi pegami na prvem in drugem obročku ter značilen kubitalni indeks med 2,4 in 3,0.

CARNICA slovi po svoji krotkosti, odpornosti, delavnosti, skromnosti in odličnem smislu za orientacijo.

Carnica prezimuje v manjši skupnosti, ki jo spomladi intenzivno okrepi v zelo kratkem času. Proces je tako intenziven, da ob zamujenem poseganju čebelarja hitro privede do rojilnega razpoloženja, ki je ob pravilnih in pravočasnih tehnoloških ukrepih zelo enostavno obvladljiv. Izkorišča že zgodnje spomladanske paše kot tudi pozno poletne paš na višje ležečih območjih. Ima veliko sposobnost orientacije v prostoru, kar je zaželjena lastnost na pasiščih kjer je velika koncentracija čebel ostalih prevaževalcev. Pri prašitvi mladih matic se te v velikem odstotku vrnejo v plemenilnikiz katerega so zletele na praho. Odlično prenaša hladne, snežne zime, pogosta deževna in vetrovna poletja ter dobro izrabi paše, kadar ji to omogoča vreme. Zlasti se je specializirala za odkrivanje in nabiranje mane na smreki in jelki. Carnica ima dobro izražen čistilni nagon, zato je zelo odporna na bolezni in čebelja družina zelo redko zboli za katero od kužnih bolezni. Je dobra graditeljica satja in v aktivni sezoni brez težav zgradi 10 do 20 LR plodiščnih satov. Slovi tudi po svoji mirnosti. Pri pregledu čebele praviloma ne zapuščajo zaleženih satov in ob tem redko pride do pika v primerjavi z drugimi evropskimi podvrstami.

Kranjska sivka ima številne pozitivne karakteristike:

 • zelo mirna čebela, ki redko piči,
 • mirno sedi na satju,
 • hiter spomladanski razvoj,
 • se odlikuje po veliki donosnosti,
 • prezimi v majhni populaciji, ki porabi malo hrane,
 • ima zelo dobro orientacij,
 • zelo dobro razvit čistilni nagon,
 • hitra in dobra prilagoditev na temperaturne spremembe, dobro prenaša nizke kot visoke temperature.

Kranjska sivka je miroljubna, nezahtevna čebela primerna za začetnike, za turistične in izobraževalne programe, za urbana naselja, … 

 • za začetnike in profesionalne čebelarje;
 • za hoby čebelarje kot vzreditelje;
 • za urbane čebelarje;
 • za izobraževalne in turistične namene;
 • za gorska območja;
 • za obalna območja;
 • za hladnejša območja in območja z daljšimi zimami;
 • za območja z intenzivno in kratko pomladjo;
 • za območja z močnimi temperaturnimi nihanji, …

Kranjska sivka ima hiter in intenziven spomladanski razvoj svoje kolonije. Njeno število populacije se podvoji. Čebelar mora to obdobje skrbno spremljati in družini zagotavljati ustrezno velik prostor za njen razvoj. Če čebele v panju ne bodo imele dovolj prostora za gradnjo ga bodo poiskale zunaj njega.

Prvo in zadnje pravilo pri čebelarjenju s Kranjsko sivko je zagotavljanje, da ima čebelja družina dovolj prostora za gradnjo oz. svoj razvoj. Le tako bomo preprečili rojenje.

Čebelar mora povečati panj ob pravem trenutku. Ne prehitro, da ne ovira razvoja družine  in ne prepozno, da bi povzročil rojenje.