O nas

1607795784116

01

Dobrodošli

naše čebele naš ponos

Pred več kot tremi desetletji smo začeli ljubiteljsko čebelariti. Danes lahko rečemo, da je čebelarjenje naš način življenja.

Stran od mestnega hrupa, industrije, prometa in intenzivnega kmetijstva čebelarimo v neokrnjeni naravi z več stotimi čebeljimi družinami. Pašna stojišča imamo na petnajstih lokacijah na nadmorskih višinah med 400 in 650 metri nad morjem v okolici Laškega. Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, za prodajo na tuj trg pa intenzivno zadnjih 7 let. Naš pristop vzreje na podlagi posnemanju naravnega razmnoževanja čebeljih matic.

Pašno obdobje na naših stojiščih se začne že v mesecu aprilu.Čebele so prilagojene , da  izkoriščajo tako cvetlično kot gozdno pašo.

02

NAŠA VZREJA

Z vzrejo čebeljih matic se ukvarjamo že 20 let, od tega zadnjih 7. letih intenzivneje za Evropski trg in zunaj njega.

Naša tehnologija vzreje temelji na posnemanju naravnega razmnoževanja čebeljih matic. Pri vzreji tako uporabljamo matične lončke iz naravnega voska. Vsakemu štarterju za sprejem dodamo največ 20 matičnih lončkov z do 12 ur starimi žerkami.

Sprejem mladih žerk je tako min. 80% uspešen, to predstavlja od 16 do 18 matičnikov kolikor jih je tudi v družini tik pred rojenjem. Minimalna dolžina tako sprejetih matičnikov je po 6 do 7 dneh, ko jih čebele zaprejo, 36 mm, oz. med 38 in 41 mm. Ko se iz takšnega matičnika izvali mlada matica v njem ostane še minimalno 2-3g delno strjenega matičnega mlečka. Matice vzrejene pod takšnimi pogoji imajo v času prvega zaleganja najmanj 210 gramov. Pri vzreji matic uporabljamo prirejeno Cloakovo metodo z močno naseljeno naklado z mladimi in polegajočimi čebelami brez ene same celice odkrite zalege. Mlade čebele imajo tako na voljo obilico svežega cvetnega prahu in odkrite sveže medičine.

Žerke odvzemamo od matičnih družin-matičarjev, ki so se po strogih kriterijih za kranjsko sivko v dvo letnem testu pokazali za najboljše. Tem odbranim družinam v pozni jeseni odvzamemo med 50-100 čebel in jih zamrznemo ter nato pošljemo na Kmetijski inštitut Slovenije kjer nam naredijo izmero kubitalnega indeksa in morebitno prisotnost noseme. Kriteriji za potencialnega matičarja je da je kubitalni indeks med 2,4 in 3,0 ter da čebelja družina nima prisotne noseme. V drugem letu starosti potencialnega matičarja spremljamo njegov čistilni nagon z metodo pin kill testa v katerem mora družina očistiti najmanj 90% celic v 24 urah.

Potencialni matičarji morajo imeti poleg zgoraj zapisanih lastnosti tudi čim bolje izražene karakteristike kranjske sivke:

-primerna obarvanost

– mirnost oz. da ob pregledu čebelje družine čebele ne zapuščajo zaleženih satov

– da ob pregledu redko pikajo

– da imajo čim manj izražen rojilni nagon

Na opisani način v našem vzrejališču po dveh letih testiranj odberemo najboljše matičarje, ki jih uporabljamo za odvzemanja žerk za vzrejo mladih matic. Tak matičar je vpisan v izvorno rodovniško knjigo in ob vpisu prejme rodovnik.

Zgoraj opisana selekcija se izvaja s sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Čebelarsko zvezo Slovenije.

Pogoj za vzrejo je opravljeno izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije-NPK. Pred pričetkom vsake vzrejne sezone vse čebelje družine pregleda veterinar, ki preveri morebitno prisotnost kužnih bolezni. V kolikor so vse čebelje družine zdrave se vzrejevalcu izda dovoljenje za vzrejo v tekočem letu v katerem je bil opravljen pregled.

 

03

NAŠI VZREJNI STANDARDI

- velika donosnost
- hiter spomladanski razvoj

 

Vzrejamo čebelje družine in matice plemenske Kranjske sivke – Apis mellifera carnica.

- dober čistilni nagon
- odpornost na bolezni

 

Vzreja čebeljih družin poteka pod strogo veterinarsko kontrolo.

- mirnost in neagresivnost
- mirno sedenje na satu

 

Naše čebelarstvo ima lastno vzrejo čebeljih matic – Apis mellifera carnica.

*Domači kot tuji čebelarji cenijo naš trud in prepoznavajo kvaliteto, ki jo dosegajo naše čebelje matice in čebelje družine.

04

naši produkti

  • GOSPODARSKE MATICE
  • RODOVNIŠKE MATICE
  • OMETENCI
  • DRUŽINE NA SATJU
  • MED

 

Čebelarimo pod rednim strogim veterinarskim nadzorom in skladno z načeli dobrih higienskih navad in skladno z HACCP načeli. Naša pristop vzreje čebeljih matic temelji na posnemanju naravnega razmnoževanja. Čebele nabirajo med v neokrnjeni naravi stran od goste poselitve, industrije, prometnic in intenzivnega kmetovanja v okolici Laškega.

 

05

queen carnica smo

Venčeslav Lešek

Venčeslav Lešek

čebelarski mojster
Romana Klinar

Romana Klinar

čebelarka